อีจันช่วยเหลือโควิด

ขอออกซิเจนด่วน ขออาหารสัตว์
*สำหรับเจ้าของติดโควิด กักตัว ตกงาน